BIO

Sara Edström är född 1968 i Luleå, där hon lever och verkar. Efter att ha arbetat främst med skulptur som sitt konstnärliga uttryck började hon för fyra år sedan göra musik. Det blev hennes Midlife Crisis Pop Songs.

Numera är det helt och hållet text och musik som är hennes uttryckssätt. Det har blivit en EP som släpptes våren 2022. Parallellt med detta har hon skrivit en bok med arbetsnamnet ”PÅ EGGEN MELLAN DET ALLRA HÄRLIGASTE OCH DET ALLRA FULASTE. Rapport från min medelålderskris och mitt sexliv”. Boken kretsar kring sex och normer om tvåsamhet och könsroller. Dessa texter ligger också till grund för en form av berättarföreställning som Sara arbetar med just nu.

_____________________________________________________________

Sara Edström was born in 1968 in Luleå, Sweden, where she lives and works. After working with sculpture as her main expression she started making music four years ago, which became her Midlife Crisis Pop Songs

Nowadays her artistic expressions are solely text and music. It resulted in her first EP that was released in the spring of 2022. At the same time she has written a book with the working title ”TO BALANCE ON THE EDGE BETWEEN THE MOST BEAUTIFUL AND THE MOST UGLY -a report of my midlife crisis and my sex life”. The book revolves around sex and norms about monogamy and gender roles. These texts are also the basis of the stage performance she is working on at the moment.  

_____________________________________________________________