BIO

Sara Edström är född 1968 i Luleå. Hon lever och verkar i Luleå, Stockholm och Berlin. 

Under namnet Midlife Crisis Pop Songs ryms de delar av Saras konstnärskap som blir text, musik, performance, videoinstallationer och även skulptur och måleri. Sara ifrågasätter normer kring relationer, könsroller, sexualitet, monogami och de patriarkala strukturer som vi alla lever i. 

I Luleå har hon drivit det feministiska, självorganiserade Galleri Syster sedan 2006. Det kollektiva arbetet med Galleri Syster är en fundamental del i hennes konstnärskap.

________________________________________________________

Sara Edström, born 1968, lives and works in Luleå, Stockholm and Berlin. 

Under the name Midlife Crisis Pop Songs Sara is working with elements of her art practice that comes out as texts, music, performance, video installations as well as sculpture and painting. Sara is questioning the norms regarding relationships, gender roles, sexuality, monogamy and the patriarchal structures in which we all live. 

In Luleå in the north of Sweden she has been running the feminist self organized art space Galleri Syster since 2006. The collective work of the project space of Syster is a vital part of her artistic practice. 

_____________________________________________________________