CV / BIO

Sara Edström är född 1968 i Luleå, där hon lever och verkar. Efter att ha arbetat främst med skulptur som sitt konstnärliga uttryck började hon för fyra år sedan göra musik. Det blev hennes Midlife Crisis Pop Songs.

För att stå ut med att leva och bo i Norrbotten var hon 2006 med och startade det konstnärsdrivna Galleri Syster i Luleå som visar svensk och internationell samtidskonst. Hon och hennes kollegor saknade den konst som intresserade dem och kände att de som boende i den geografiska periferin var tvungna att skapa sitt eget centrum.
Hon har utfört ett flertal gestaltningsuppdrag i Norrbotten, för bland annat Lulebo, Haparanda Stad och Sunderby Sjukhus. Sara har även lång erfarenhet av projektledning, såsom från Luleå Internationella Konstbiennal och Havremagasinet Konsthall i Boden. Efter tre års konstlinje på folkhögskola för 20 år sedan, har hon arbetat som konstnär.

_____________________________________________________________

Sara Edström was born in 1968 in Luleå, Sweden, where she lives and works. After working with sculpture as her main expression she started making music four years ago, which became her Midlife Crisis Pop Songs. 

To endure to live in Norrbotten, she was in 2006 co-founder of the artist run Galleri Syster in Luleå showing Swedish and international contemporary art. She and her colleagues lacked the art that interested them and felt that living in the geographic periphery they had to create their own center.
She has done several public commissions in Norrbotten. Sara also has extensive experience in project management, such as from Lulea International Biennial and Havremagasinet Art Hall in Boden. After three years of art school 20 years ago, she has worked as an artist.

_____________________________________________________________

UTSTÄLLNINGAR i urval: • Kulturens Hus, Luleå 2009 • Havremagasinet i Boden, utställningen ”Ryssen Kommer” 2010 (www.havremagasinet.se), Galleri Lindberg, Luleå 2014
UPPDRAG i urval: • Offentlig utsmyckning, utformning av andaktsrummet på Sunderby Sjukhus -99 • Offentlig utsmyckning, Sundsbackens äldreboende, Luleå -00 • Offentlig utsmyckning, sittskulptur Storgatan i Luleå -03 • Offentlig utsmyckning, Lulebo, kvarteret Sillen i Luleå -06 • Utsmyckning på Stadsöskolan, Luleå Kommun -07 • Offentlig utsmyckning Haparanda Stad -08 • Offentlig utsmyckning, Lulebo, kvarteret Orren i Luleå -09 • Offentlig utsmyckning Haparanda Stad -10 · Konstnärlig gestaltning, Norrporten, Shopping i Luleå 2013 • Offentlig utsmyckning, Lulebo, Hertsö Torg (färdigt sommaren -15)
INKÖPT • Norrbottens Läns Landsting -14, -15 • Länsförsäkringar Konstsamling -14 • Luleå Kommun -99, -00, -01, -04, -07 • Statens Konstråd -04
STIPENDIER • 2-årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2010 • Rubus Arcticus, stipendium 2009 • Britta Jacobssons stipendium för lovande Norrbottenskonstnärer 2002 • Stipendium från Emma och Karl Olssons minnesfond 2001 • Utmärkelsen Utmärkt Norrbottnisk Form för betongljusstaken ”Höjdare” 2000
ÖVRIGT • Driver Galleri Syster i Luleå (www.gallerisyster.se) • Ordförande för Konstnärer i Norrbotten 2001-2007 • Projektledare för Luleå Arctic Festival och Luleå Vinterbiennal -98, -00, -02, -04 • Projektledare för Luleå Konstbiennal -05, -07, -09, -11 (www.kilenartgroup.org) • Kursledare i konst för ungdomar -04, -05, -06, -13 • Informatör på Havremagasinet Konsthall i Boden -14